Certyfikacja integrowanej produkcji roślin
Ekogwarancja
Certyfikacja upraw w systemie integrowanej produkcji roślin
na terenie całej polski
Kliknij aby wypełnić formularz zgłoszeniowy
izgloszenie.pl

Certyfikacja integrowanej produkcji roślin
Krok po kroku 

  • Termin zgłoszenia

  • Wypełnij formularz

  • Kontrola

  • Wniosek o wydanie certyfikatu

  • Zakończenie certyfikacji

Etap 1

Termin zgłoszenia

Zamiar stosowania integrowanej produkcji roślin zainteresowany producent roślin zgłasza corocznie podmiotowi certyfikującemu, nie później niż 30 dni przed siewem albo sadzeniem roślin, albo – w przypadku roślin wieloletnich do dnia 1 marca każdego roku.

W kolejnych latach należy ponowić zgłoszenie zachowując ww. terminy

Certyfikacja integrowanej produkcji roślin
Etap 2

Wypełnij formularz

Wypełnij formularz na stronie https://izgloszenie.pl/

Rok na który dokonujesz zgłoszenia jest rokiem w którym będzie dokonany zbiór ze zgłaszanej uprawy

Po wypełnieniu formularza należy postępować zgodnie z instrukcją, która pojawi się na wygenerowanym dokumencie.

Wypełniając kolejne zgłoszenia na dany rok (dla kolejnych upraw) zaznacz na formularzu „aktualizacja…”

Opłata- na podstawie faktury pro-forma którą prześlemy po zgłoszeniu do systemu

 

Certyfikacja integrowanej produkcji roślin
Etap 3

Kontrola

Kontrola gospodarstwa odbywa się w sezonie wegetacyjnym roślin.

Czynności kontrolne mogą obejmować pobranie próbek do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich.

Kontrole są zapowiedziane.

Certyfikacja integrowanej produkcji roślin
Etap 4

Wniosek o wydanie certyfikatu

Certyfikat wydawany jest po stwierdzeniu prowadzenia upraw zgodnie z zasadami integrowanej produkcji roślin oraz po przesłaniu do jednostki podpisanego wniosku o wydanie certyfikatu.

Wniosek należy przesłać w trakcie lub po zbiorach.

W ramach nadzoru nad wydanym certyfikatem jednostka może przeprowadzić dodatkową kontrolę weryfikująca np. sposób powoływania się na udzieloną certyfikację.

Certyfikacja integrowanej produkcji roślin
Etap 5

Zakończenie certyfikacji

Umowa z jednostką jest zawierana na czas nieokreślony dlatego zakończenie certyfikacji może nastąpić m.in. na wniosek producenta lub po upływie ważności wydanego certyfikatu.
Jednostka ma prawo wyłączyć producenta z systemu kontroli i certyfikacji w sytuacjach, które uniemożliwiają jednostce sprawowanie nadzoru nad zgłoszoną produkcją.

Pamiętaj! Integrowana produkcja roślin jest systemem rocznym. W przypadku chęci kontynuowania certyfikacji w kolejnych latach należy ponowić zgłoszenie zachowując terminy opisane w kroku pierwszym.

Certyfikacja integrowanej produkcji roślin
POPRZEDNI KROK
NASTĘPNY KROK
Uwaga!

Ukończenie szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin jest jednym z ważniejszych wymagań jakie należy spełnić na etapie zgłoszenia. Kopia zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu stanowi załącznik do formularza zgłoszeniowego.

Jeżeli do zgłoszenia nie zostanie dołączone zaświadczenie potwierdzające uczestnictwto w szkoleniu w zakresie IPR, podmiot certyfikujący wezwie producenta roślin do usunięcia braków w wyznaczonym terminie. W przypadku nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie, podmiot certyfikujący odmówi przyjęcia zgłoszenia (podstawa prawna: art. 55 ustawy o środkach ochrony roślin)

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem jednostki:

81 501 68 55

Certyfikacja integrowanej produkcji roślin

Certyfikacja integrowanej produkcji to ważny proces, który pozwala na potwierdzenie prowadzenia upraw zgodnie z metodykami IP.

Pozytywne zakończenie procesu jest równoznaczne z wydaniem certyfikatu poświadczającego stosowanie tej metody produkcji.

Oferujemy Państwu usługę certyfikacji na podstawie klarownego programu certyfikacji oraz prostej umowie o prowadzenie procesu.

Certyfikacja integrowanej produkcji roślin

Nie oferujemy umów terminowych. Cennik oferowanej usługi jest konkurencyjny i przejrzysty.

Stworzyliśmy również narzędzie do prostego wygenerowania formularza zgłoszeniowego dzięki któremu zgłoszenie do systemu jest proste i szybkie.

Wzór umowy, program certyfikacji i cennik zawsze jest udostępniony na stronie internetowej. 

Certyfikacja integrowanej produkcji roślin

Ekogwarancja PTRE to renomowana jednostka certyfikująca, która oferuje swoje usługi na terenie całej Polski, promując standardy Integrowanej Produkcji Roślin.

Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia 2016/679. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest EKOGWARANCJA PTRE sp. z o.o.. Więcej informacji dot. ochrony danych osobowych znajdą Państwo w polityce prywatności. Klikając WYŚLIJ akceptujesz wszystkie powyższe warunki.